Trang chủ > Công tác lãnh sự
THÔNG BÁO
2019/03/28

Phòng Lãnh sự sẽ nghỉ ngày Thanh minh vào ngày 05/04/2019 và ngày Quốc tế lao động từ 01/05/2019 đến 03/05/2019. Xin lưu ý.

Trân trọng!

Suggest To A Friend:   
Print