Trang chủ > Công tác lãnh sự
Lệ phí các giấy tờ lãnh sự
2019/03/01
 

1/Lệ phí xin Visa Trung Quốc dành cho công dân Việt Nam

Loại Visa

Lệ phí

Một lần

60 USD

Hai lần

90 USD

6 tháng nhiều lần

120 USD

1 năm nhiều lần

180 USD

 

2/Lệ phí xin Visa Trung Quốc dành cho công dân nước thứ ba (không bao gồm công dân Mỹ và Ca-na-đa)

Loại Visa

Lệ phí

Một lần

30 USD

Hai lần

45 USD

6 tháng nhiều lần

60 USD

1 năm nhiều lần

90 USD

 

 

 

 

3/Lệ phí xin Visa Trung Quốc dành cho công dân Mỹ và Ca-na-đa

Nước

Loại Visa

Lệ phí

Mỹ

Không phân biệt số lần

140 USD

Ca-na-đa

Không phân biệt số lần

80 USD

 

4/Lệ phí xin Visa Hồng Công và Ma Cao Trung Quốc/lệ phí giấy thông hành

Loại Visa/giấy tờ

Lệ phí

Visa Hồng Công, Ma Cao dành cho người nước ngoài

30 USD

Giấy thông hành dành cho người Trung Quốc

10 USD

 

5/Lệ phí chứng nhận, công chứng

Loại giấy tờ

Giá

Công chứng, chứng nhận (dân sự)

20 USD

Công dân Trung Quốc yêu cầu chứng nhận (dân sự)

8 USD

Công chứng, chứng nhận (thương mại)

40 USD

Công dân Trung Quốc yêu cầu chứng nhận (thương mại)

16 USD

 

6/Yêu cầu làm gấp

Yêu cầu

Thời gian trả kết quả

Giá

Làm nhanh

Ngày làm việc thứ 2, 3

25 USD

Làm gấp

Trong ngày

37 USD

 

7/Bảng giá dịch vụ liên quan hộ chiếu, giấy tờ du lịch của công dân Trung Quốc

Loại giấy tờ

Dịch vụ

Giá

Hộ chiếu cá nhân

Cấp, đổi hộ chiếu

25 USD

Cấp lại hộ chiếu bị mất

25 USD

Giấy tờ du lịch

Cấp

25 USD

 

 

Suggest To A Friend:   
Print